Polityka prywatności

1.Administratorem danych osobowych jest firma Poppy Field Productions Michał Popczyk, ul. Chełmońskiego 9, 84-230 Rumia, NIP:588-184-67-21, REGON:222126864, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-RODO i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami.
  2. Dane pozyskiwane przez administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży są przetwarzane w związku z koniecznością realizacji umów oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu złożenia zamówienia zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia.
  4. Dane osobowe mogą być przekazane w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia w celu dostarczenia zamówienia.
  5. Dane osobowe są przechowywane w celu zabezpieczenia, dochodzenia roszczeń oraz w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z prawa podatkowego i rachunkowego.
  6. Klientowi przysługuje prawo do dostępu, zmiany, usunięcia lub ograniczenia prawa do ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.