Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

 1. Słowniczek:
  • Sklep – sklep internetowy „Stay Wild” prowadzony pod adresem www.staywild.pl,
  • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  • Konsument – zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.(Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),
  • Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.),
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-RODO i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami.
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.staywild.pl.
 3. Sklep jest własnością Michała Popczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Poppy Field Productions Michał Popczyk, ul. Chełmońskiego 9, 84-230 Rumia, NIP:588-184-67-21, REGON:222126864, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

Produkty

 1. Przedmiotem sprzedaży są ubrania dla dzieci.
 2. Ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 3. Moment złożenia zamówienia przez klienta jest wiążący dla obu stron.

Składanie i realizacja zamówień

 1. Aby złożyć zamówienie, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie sklepu.
 2. Dane podane podczas rejestracji powinny być prawdziwe i poprawne.
 3. Klienci maja możliwość wglądu i poprawiania danych, bądź ich usunięcia.
 4. Składając zamówienie w sklepie, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zmówienia.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Zamówienia przyjmowane są przez stronę siedem dni w tygodniu.
 7. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail informację o zamówieniu.
 8. Jeśli zamówiony produkt nie jest dostępny, klient otrzyma informację o braku towaru i podejmuje decyzję o anulowaniu zamówienia, bądź wydłużeniu czasu oczekiwania na zamówienie.

Zwrot towaru

 1. W myśl ustawy o prawach konsumentów klient może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty doręczenia towaru.
 2. W przypadku zwrotu klient powinien odesłać towar wraz z dowodem zakupu na adres sklepu.
 3. Sprzedawca zwraca płatność przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że strony uzgodnią inną formę płatności.
 4. Klient zobowiązany jest zwrócić towar w stanie niezmienionym i nienoszącym śladów użytkowania.
 5. Klient ponosi koszty przesyłki, sprzedający nie przyjmuje paczek na koszt sklepu ani za pobraniem.

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Aby złożyć reklamację, należy dostarczyć towar wraz z dowodem zakupu oraz informacją o przyczynie reklamacji (data, rodzaj niezgodności z umową oraz o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy) na adres sklepu.
 3. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.
 4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu należy zgłaszać na e-mail, zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia lub przerwy w działaniu sklepu wynikające z prac konserwacyjnych lub spowodowanych czynnikami o charakterze siły wyższej.

Wysyłka towarów

 1. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DPD.
 2. Koszty wysyłki pokrywa kupujący.
 3. Towar jest dostarczany w dni robocze, zamówienia będą wysyłane w ciągu 1-7 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia lub uznania rachunku sprzedającego.
 4. Jeśli przesyłka jest uszkodzona, należy odmówić jej przyjęcia, spisać protokół zgłoszenia szkody i poinformować sprzedającego.

Płatności

 1. Formą płatności dostępną dla klienta jest przelew.
 2. Klient jest zobowiązany zapłacić w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Jeśli tego nie zrobi, zamówienie zostanie anulowane.
 3. Dane do przelewu: Poppy Field Productions Michał Popczyk
  ul. Chełmońskiego 9
  84-230 Rumia
  Alior Bank: 84249000050000453090469985
  W tytule przelewu należy podać nr zamówienia.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może zostać zmieniony zgodnie z art. 385[3] Kodeksu Cywilnego. Klient zostanie poinformowany o zmianach drogą elektroniczną.
 2. Zmiany regulaminu nie będą wpływały na dotychczasowe prawa nabyte przez klientów przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Informacje oraz zdjęcia znajdujące się na stronie internetowej sklepu są chronione prawami autorskimi, zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody sklepu.